Potres na Banovini

Policajac Miroslav Vuković u Turkulinovoj ulici. Nakratko je sjeo na ruševine i drži se za glavu jer ne može vjerovati u ono što vidi pred sobom
foto: Robert Fajt / CROPIX